تولید مثل لاک پشت ها

۱۳۹۹/۵/۲۳

لاک پشت چگونه تولید مثل میکند؟

جفت گیری لاک پشت ها

جفت گیری لاک پشت لاک پشت ها چگونه تولید مثل می کنند

کلیپ تولید مثل لاک پشت

اندام جنسی:
هر لاک پشتی دارای یک حفره در بدنش است به نام پارگین (در آناتومی جانوران، پارگین (کلواک) سوراخ پشتی جانور است که بعنوان تنها مخرج برای مجرای روده‌ای، تناسلی وادراری گونه‌های خاصی از جانوران عمل می‌کند. برخلاف پستانداران جفت دار، که دارای ۲ یا ۳ سوراخ جداگانه برای دفع هستند، تمام دوزیستان، پرندگان، خزندگان و تک سوراخیان دارای این مخرج هستند و از طریق آن هم ادرار و هم مدفوع را دفع می‌کنند.) که در نزدیکی دم آن قرار دارد. در نر ها پارگین شامل آلت تناسلی نیز می شود. در ماده ها این محل شامل تخمدان و جایی که اسپرم ها ذخیره می شوند ، است.

بلوغ جنسی:
لاک پشت های نر به طور معمول قبل از ماده ها به بلوغ جنسی می رسند. ماده ها معمولا در سن 3 یا 5 سالگی به بلوغ می رسند. نرها در سن 2 یا 4 سالگی به بلوغ می رسند.

جفت گیری:
نرها معمولا به دنبال یک ماده می روند و اطراف پارگین را قبل از عمل جفت گیری بو می کنند. لاک پشت های آبی با جفت آینده ی خود رو به رو می شوند و لاک پشت نر دست خود را کنار سر لاک پشت ماده می گذارد ، در برخی گونه ها لاک پشت ماده نشان می دهد که آماده ی جفت گیری است. لاک پشت نر از لاک پشت ماده بالا می رود و آنها دم خود را باهم می چرخانند زمانی که اسپرم ها از آلت تناسلی به سمت پارگین می رود.

شرایط تولید مثل:
در حیات وحش ، افزایش دما و طولانی شدن روز در هنگام بهار لاک پشت ها را به تولید مثل تشویق میکند.
لاک پشت هایی که به عنوان حیوانات خانگی نگهداری می شوند ، می توانند در زمان از سال تولید مثل کنند. لاک پشت ماده میتواند اسپرم را برای سال ها قبل از تخم گذاری نگه داری کند. لاک پشت ها تخم خود را در خاک می گذارند. دما بر روی جنسیت تخم ها اثر می گذارد. در دمای بالا در دستگاه ها جنسیت ماده تولید می شود.

منبع:https://www.cuteness.com/article/how-do-turtles-mate


تحقیق درباره ی لاک پشت ها لاک پشت ها بچه لاک پشت


 بچه لا ک پشت لاک پشت ها چگونه جفت گیری می کنند؟ لاک پشت قرمز

بامزه لاک پشت تخم لاک پشت

جفت گیری لاک پشت ذریایی آبی

..